NAV Navbar
cURL JavaScript Java Python C# .NET Swift PHP
API Documentation

เริ่มต้นใช้งาน

การใช้งาน API Token คือการส่งไปใน Header ของ HTTP Request รูปแบบดังนี้:

Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>

ซึ่งตัวอย่างภายใน Documentation นี้ จะมีการส่ง API Token ไปด้วยทุกครั้ง ดังเช่นตัวอย่างด้านล่างนี้

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 https://api.acrosure.com/products/list;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>' })
const response = await client.product.list()
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Product;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  Product[] products = client.product().list();
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
products = acrosure_client.product.list()
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject products = await AcrosureClient.Product.List();
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.product.list() { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$products = $acrosureClient->getProductManager()->getList();

ตัวอย่างผลลัพธ์จากคำสั่งด้านบน

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "prod_ta",
   ...
  }, {
   "id": "prod_motor",
   ...
  }
 ]
}

ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวก็คือรายการประกันภัยที่คุณสามารถทดลองใช้งานได้

ท่านสามารถเริ่มสมัครใช้งาน Acrosure เพื่อเริ่มทดลองเชื่อมต่อกับ Acrosure ได้อย่างง่ายๆ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนสร้าง Account Acrosure ได้ที่นี่

 2. Login เข้าสู่ Dashboard ได้ที่นี่

 3. Copy API Token มาใช้ Copy API Token

 4. สามารถเริ่มทดลองเชื่อมต่อกับระบบ Sandbox ได้ทันที

การเลือกใช้งาน Public/Secret Token

Token ทั้งสองประเภทใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อเรียกใช้ API ของ Acrosure แต่จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบาง API ไม่เหมือนกัน

Public Token

สามารถเข้าถึง API ได้จำกัด โดยจะเป็น API ที่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างกรมธรรม์ (เช่น /applications/confirm)

Secret Token

สามารถเข้าถึง API ได้ทั้งหมด รวมถึงการเรียก API สำหรับสร้างกรมธรรม์ด้วย

เหตุผลที่ต้องมี Token สองประเภท

จุดประสงค์ของ Public Token นั้น มีไว้เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในระบบของคุณที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น Website หรือ Mobile Application โดยถึงแม้มีผู้ใช้เจอ Public Token นี้ ก็ไม่สามารถนำไปเรียกใช้ API เพื่อสร้างกรมธรรม์เองได้

ส่วน Secret Token นั้น มีไว้เพื่อให้คุณนำไปใช้ในระบบของคุณที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น Backend ที่ใช้งานภายใน เพื่อการสร้างกรมธรรม์

ภาพรวมการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

ในกระบวนการสั่งซื้อประกันภัยผ่าน Acrosure จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้พัฒนาเลือกใช้ฟอร์มสั่งซื้อสำเร็จรูป หรือเรียก API เพื่อสร้างฟอร์มสำหรับสั่งซื้อเอง จากนั้น redirect ผู้ใช้ไปยังฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล
 2. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะถูก redirect กลับมายังเว็บไซต์ของผู้ขาย (ตาม URL ที่นักพัฒนาระบุ) เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินต่อไป
 3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เรียก API เพื่อยืนยันการสั่งซื้อจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา

รูปแบบการเชื่อมต่อ

เนื่องจากข้อมูลที่ต้องใช้ในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมีความซับซ้อน การ implement ระบบเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Dhipaya Insurance Gateway จึงสามารถทำได้ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

1. เชื่อมต่อแบบ Form

การเชื่อมต่อระบบแบบ form นั้นเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายกว่า โดยจะเป็นการ redirect ลูกค้ามาที่หน้า form ในการซื้อประกันภัยของระบบ Dhipaya Insurance Gateway และเมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทำการ redirect กลับไปยังหน้าเว็บไซต์ของ partner เพื่อทำการดำเนินการขั้นตอนต่อไป

2. เชื่อมต่อแบบ Hybrid

การเชื่อมต่อแบบ Hybrid คือการเชื่อมต่อที่ผสมทั้งแบบ form และแบบ API โดยจะเหมาะสำหรับระบบที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วบางส่วน และต้องการให้ลูกค้ากรอกเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด

3. เชื่อมต่อแบบ API

การเชื่อมต่อระบบแบบ API นั้นเป็นการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนกว่า เพราะการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีข้อมูลที่ต้องใช้หลากหลาย และบาง field ข้อมูลก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้คือลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าในการซื้อสินค้าหรือบริการ

วิธีการดูโครงสร้างข้อมูลฟอร์ม

 1. เข้าไปยัง Acrosure Dashboard
 2. กดเมนู Products ที่อยู่ Panel ทางซ้าย
 3. เลือก Product ที่ต้องการดูข้อมูล
 4. กดที่ Form Parameter Items เพื่อดูโครงสร้างเบื้องต้น หรือดูที่ Raw Form Schema เพื่อดูโครงสร้างอย่างละเอียด

Software Development Kit

SDK คือชุดเครื่องมือสําหรับนักพัฒนา ที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้นักพัฒนาได้ทําการเช่ือมต่อกับ ระบบ Acrosure Insurance Gateway ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดย SDK นั้นจะแบ่งเป็น แต่ละภาษา ขึ้นกับภาษาท่ีนักพัฒนาใช้ในระบบของบริษัท Partner โดยมีภาษาท่ีรองรับ ดังนี้

โดยนักพัฒนาสามารถดูวิธีการเริ่มต้นใช้งานได้ที่ลิ้งก์ของแต่ละภาษาด้านบน

เชื่อมต่อแบบ Form

Form Integration Flow

ท่านสามารถใช้ฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับเริ่มการสั่งซื้อประกันภัยได้ทันที โดยวิธีนี้จะสามารถทำได้ง่ายที่สุด แต่ผู้ซื้อจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในการสั่งซื้อทั้งหมดด้วยตนเอง

การเชื่อมต่อในส่วนนี้จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

 1. ส่งผู้ใช้ไปยังฟอร์มสำเร็จรูป
 2. รับ callback หลังกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น
 3. เรียก API POST /applications/confirm ยืนยันการสั่งซื้อจากเซิร์ฟเวอร์

1. ส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บฟอร์ม

ตัวอย่างโค้ด HTML ซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการสั่งซื้อ

 <a href="https://form.acrosure.com/?token=<YOUR_PUBLIC_TOKEN>&productId=prod_ta">สั่งซื้อประกันภัย</a>

สำหรับส่งผู้ใช้ไปสั่งซื้อประกันด้วยฟอร์มสำเร็จรูป สามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้า Products ในแดชบอร์ด จากนั้นเลือก Product ที่ต้องการสั่งซื้อ
 2. คัดลอก URL สำหรับ redirect ผู้ใช้ไปยังแบบฟอร์มสั่งซื้อประกันภัย ไปใช้ได้ทันที โดยสร้างเป็นลิงก์หรือปุ่มด้วย HTML เพื่อส่งผู้ใช้ไปยังหน้าแบบฟอร์มดังกล่าว

2. รับ callback

การเรียก callback จะส่ง Application ID มาผ่าน URL ในส่วนคิวรีสตริง โดยมีรูปแบบดังนี้

https://example.com/dhipaya/callback?applicationId=appl_SAMPLE01

ให้นักพัฒนาเก็บ applicationId ไว้ จากนั้นนำผู้ใช้ไปดำเนินการชำระเงิน ก่อนจะยืนยันการสั่งซื้อในขั้นตอนสุดท้าย

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลการสั่งซื้อเสร็จสิ้น ผู้ใช้จะถูก redirect กลับมาที่เว็บไซต์ของนักพัฒนา เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น ก่อนจะยืนยันการสั่งซื้อประกันภัยเป็นขั้นตอนสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม หากยังไม่ได้กำหนดหน้า callback ไว้ เบื้องต้นระบบจะ redirect ไปยังหน้าตัวอย่าง เพื่อให้ผู้พัฒนาพัฒนาหน้านี้ต่อไป

ท่านสามารถระบุ URL ของหน้าที่จะใช้เป็น callback ได้ โดยเข้าไปที่เมนู API Keys จากแดชบอร์ด

3. ยืนยันการสั่งซื้อ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_SECRET_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/confirm;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_SECRET_TOKEN>" });
const response = await client.application.confirm("appl_SAMPLE01");
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Policy;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_SECRET_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Policy[] policies = client.application().confirm(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_SECRET_TOKEN>')
confirmed_application = acrosure_client.application.confirm(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_SECRET_TOKEN>")
JObject confirmedApplication = await AcrosureClient.Application.Confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);
// Not supported for Client-side
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_SECRET_TOKEN>" ]);
$confirmedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "plcy_SAMPLE01",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  },
  {
   "id": "plcy_SAMPLE02",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  }
 ]
}

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลการสั่งซื้อประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะถูก redirect กลับมาที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนา พร้อมกับ Application ID เพื่อให้ผู้พัฒนาได้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อย

เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ผู้พัฒนาจำเป็นต้องเรียก API POST /applications/confirm เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ API

เชื่อมต่อแบบ Hybrid

Hybrid Integration Flow

เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจสั่งซื้อประกันภัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านสามารถสร้างลิงก์สำหรับสั่งซื้อเฉพาะสำหรับผู้ซื้อรายนั้นๆ เพื่อให้ท่านสามารถกรอกข้อมูลบางส่วนที่ทราบอยู่แล้วให้ผู้ใช้ได้ทันที ก่อนที่จะ redirect ผู้ใช้ไปยังหน้าสั่งซื้อต่อไป

ขั้นตอนในการสร้างและกรอกฟอร์มล่วงหน้ามีดังนี้

 1. ดูรายละเอียดของฟอร์มที่ต้องกรอกจากแดชบอร์ด
 2. เรียก API POST /applications/create เพื่อสร้างฟอร์ม
 3. สร้าง URL ของฟอร์มและ redirect ผู้ใช้ไปที่ฟอร์มตามปกติ
 4. เรียก API POST /applications/confirm ยืนยันการสั่งซื้อจากเซิร์ฟเวอร์

1. ดูรายละเอียดของฟอร์ม

ท่านสามารถดู product_id รายละเอียดฟอร์มที่ต้องกรอกได้จากหน้า Product ในแดชบอร์ด โดยสามารถดูโครงสร้างข้อมูลของฟอร์มได้จากหัวข้อ Form Schema และดูตัวอย่างข้อมูลทดสอบได้จากหัวข้อ Sample Form Data

2. สร้างฟอร์ม

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"product_id":"prod_ta","basic_data":{"countries":["GERMANY","JAPAN"],"policy_date":"2018-12-08","expiry_date":"2018-12-15","policy_unit":"D"}}' \
 https://api.acrosure.com/applications/create;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>' })
const response = await client.application.create({
 product_id: 'prod_ta',
 basic_data: {
  countries: ['GERMANY', 'JAPAN'],
  policy_date: '2018-12-08',
  expiry_date: '2018-12-15',
  policy_unit: 'D'
 }
})
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.form.ApplicationCreateForm;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  ObjectNode basicData = mapper.createObjectNode();

  ArrayNode countries = basicData.putArray("countries");
  countries.add("GERMANY");
  countries.add("JAPAN");

  basicData.put("policy_date", "2018-12-08");
  basicData.put("expiry_date", "2018-12-15");
  basicData.put("policy_unit", "D");

  ApplicationCreateForm createForm = new ApplicationCreateForm();
  createForm.setBasicData(basicData);

  try {
   Application application = client.application().create(createForm);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
created_application = acrosure_client.application.create(
 productId = 'prod_ta', # required
 basic_data = {},
 package_options = {},
 additional_data = {},
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments = []
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject createdApplication = await AcrosureClient.Application.Create(@"{
 productId: 'prod_ta', // required
 basic_data: {},
 package_options: {},
 additional_data: {},
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments: []
}")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.create(productId: "prod_ta", basicData: [
  "countries": ["GERMANY", "JAPAN"],
  "policy_date": "2018-12-08",
  "expiry_date": "2018-12-15",
  "policy_unit": "D"
]) { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$createdApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->create([
 "product_id" => "prod_ta", // required
 "basic_data" => json_decode('{}'),
 "package_options" => json_decode('{}'),
 "additional_data" => json_decode('{}'),
 "package_code" => "PACKAGE_SAMPLE_01",
 "attachments": => []
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  ...
 }
}

เรียก API POST /applications/create โดยส่ง product_id ตามที่ปรากฎในแดชบอร์ด และระบุ form_data ที่ต้องการกรอกให้ผู้ใช้ล่วงหน้า

ทั้งนี้การเรียก API ในส่วนนี้สามารถเรียกจากเซิร์ฟเวอร์ หรือเรียกจากไคลเอนต์ด้วย JavaScript ก็ได้เช่นกัน

3. ส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บฟอร์ม

จากตัวอย่างนั้น URL ของฟอร์มจะเป็น

https://form.acrosure.com/?token=<YOUR_PUBLIC_TOKEN>&productId=prod_ta&applicationId=appl_SAMPLE01

URL ของฟอร์มที่กรอกแล้วนี้จะเหมือนกับ URL ของฟอร์มแบบสำเร็จรูป เพียงแต่เติมคิวรีสตริง applicationId=appl_SAMPLE01 เข้าไป โดยนำ application_id จากผลในขั้นตอนที่แล้วมาใช้งาน

เมื่อ redirect ผู้ใช้ไปยัง URL ดังกล่าว ผู้ใช้จะพบกับฟอร์มที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว และสามารถทำรายการที่เหลือต่อได้ตามปกติ เช่นเดียวกับการใช้ฟอร์มสำเร็จรูป

4. ยืนยันการสั่งซื้อ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_SECRET_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/confirm;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_SECRET_TOKEN>' })
const response = await client.application.confirm('appl_SAMPLE01')
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Policy;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_SECRET_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Policy[] policies = client.application().confirm(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_SECRET_TOKEN>')
confirmed_application = acrosure_client.application.confirm(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_SECRET_TOKEN>")
JObject confirmedApplication = await AcrosureClient.Application.Confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);
// Not supported for Client-side
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_SECRET_TOKEN>" ]);
$confirmedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "plcy_SAMPLE01",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  },
  {
   "id": "plcy_SAMPLE02",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  }
 ]
}

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลการสั่งซื้อประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะถูก redirect กลับมาที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนา พร้อมกับ Application ID เพื่อให้ผู้พัฒนาได้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อย

เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ผู้พัฒนาจำเป็นต้องเรียก API POST /applications/confirm เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ API

เชื่อมต่อแบบ API แบบง่าย

API Integration Flow

ในบางกรณี นักพัฒนาอาจต้องการกรอกฟอร์มด้วย API ทั้งหมด เช่น กรณีที่นักพัฒนาต้องการสร้างระบบช่วยขายประกันสำหรับตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ได้ให้ผู้ซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูลเองโดยตรง เป็นต้น

ในกรณีดังกล่าว นักพัฒนาสามารถเรียก API เพื่อดำเนินการทั้งหมดได้ ดังนี้

 1. ดูรายละเอียดของฟอร์มที่ต้องกรอกจากแดชบอร์ด
 2. เรียกใช้ API POST /applications/create เพื่อกรอกข้อมูลภายในฟอร์ม
 3. เรียกใช้ API POST /applications/confirm เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

1. ดูรายละเอียดของฟอร์ม

ท่านสามารถดู product_id รายละเอียดฟอร์มที่ต้องกรอกได้จากหน้า Product ในแดชบอร์ด โดยสามารถดูโครงสร้างข้อมูลของฟอร์มได้จากหัวข้อ Form Schema และดูตัวอย่างข้อมูลทดสอบได้จากหัวข้อ Sample Form Data

2. สร้างใบคำสั่งซื้อ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"product_id":"prod_ta","basic_data":{"countries":["GERMANY","JAPAN"],"policy_date":"2018-12-08","expiry_date":"2018-12-15","policy_unit":"D"},"package_options":null,"additional_data":{"customer_title":"MR.","customer_first_name":"MANA","customer_last_name":"MUNGMARN","company_name":"-","card_type":"I","id_card":"1489900087857","email":"developer@example.com","phone":"","insurer_list":[{"title":"MR.","first_name":"MANA","last_name":"MUNGMARN","card_type":"I","id_card":"1489900087857","birthdate":"1988-10-14","email":"developer@example.com","phone":"0812345678","nominee":"","relationship":"","address":{"address_no":"1","moo":"2","village":"VILLAGE","alley":"","lane":"LAD PRAO 4","street":"LAD PRAO","minor_district":"","subdistrict":"Chomphon","district":"Chatuchak","province":"Bangkok","postal_code":"10900"}},{"title":"MR.","first_name":"MANEE","last_name":"MUNGMARN","card_type":"I","id_card":"1682086540364","birthdate":"1988-12-31","email":"developer@example.com","phone":"0812345678","nominee":"MR. MANOCH MUNGMARN","relationship":"Brother/Sister","address":{"address_no":"1","moo":"2","village":"VILLAGE","alley":"","lane":"LAD PRAO 4","street":"LAD PRAO","minor_district":"","subdistrict":"Chomphon","district":"Chatuchak","province":"Bangkok","postal_code":"10900"}}]}}' \
 https://api.acrosure.com/applications/create;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.create({
 product_id: "prod_ta",
 basic_data: {
  countries: ["GERMANY", "JAPAN"],
  policy_date: "2018-12-08",
  expiry_date: "2018-12-15",
  policy_unit: "D"
 },
 package_options: null,
 additional_data: {
  ...
 }
});
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.form.ApplicationCreateForm;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  ObjectNode basicData = mapper.createObjectNode();

  ArrayNode countries = basicData.putArray("countries");
  countries.add("GERMANY");
  countries.add("JAPAN");

  basicData.put("policy_date", "2018-12-08");
  basicData.put("expiry_date", "2018-12-15");
  basicData.put("policy_unit", "D");

  ApplicationCreateForm createForm = new ApplicationCreateForm();
  createForm.setBasicData(basicData);

  try {
   Application application = client.application().create(createForm);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
created_application = acrosure_client.application.create(
 productId = 'prod_ta', # required
 basic_data = {},
 package_options = {},
 additional_data = {},
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments = []
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject createdApplication = await AcrosureClient.Application.Create(@"{
 productId: 'prod_ta', // required
 basic_data: {},
 package_options: {},
 additional_data: {},
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments: []
}")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.create(
 productId: "prod_ta",
 basicData: [
  "countries": ["GERMANY", "JAPAN"],
  "policy_date": "2018-12-08",
  "expiry_date": "2018-12-15",
  "policy_unit": "D",
 ],
 additionalData, ...
) { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$createdApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->create([
 "product_id" => "prod_ta", // required
 "basic_data" => json_decode('{}'),
 "package_options" => json_decode('{}'),
 "additional_data" => json_decode('{}'),
 "package_code" => "PACKAGE_SAMPLE_01",
 "attachments": => []
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  "status": "READY",
  ...
 }
}

สร้างฟอร์มสั่งซื้อในลักษณะเดียวกันกับการสร้างฟอร์มแบบกรอกข้อมูลบางส่วน

3. ยืนยันการสั่งซื้อ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_SECRET_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/confirm;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_SECRET_TOKEN>' })
const response = await client.application.confirm('appl_SAMPLE01')
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Policy;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_SECRET_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Policy[] policies = client.application().confirm(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_SECRET_TOKEN>')
confirmed_application = acrosure_client.application.confirm(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_SECRET_TOKEN>")
JObject confirmedApplication = await AcrosureClient.Application.Confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);
// Not supported for Client-side
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_SECRET_TOKEN>" ]);
$confirmedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "plcy_SAMPLE01",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  },
  {
   "id": "plcy_SAMPLE02",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  }
 ]
}

ยืนยันการสั่งซื้อ เช่นเดียวกับการสั่งซื้อด้วยวิธีการอื่นๆ

เชื่อมต่อแบบ API แบบหลายขั้นตอน

API Advanced Integration Flow

บางครั้ง การเชื่อมต่อแบบ API อาจไม่ได้จบด้วยการใช้ POST /applications/create เพียงครั้งเดียว แต่อาจผ่านการใส่ข้อมูลทีละส่วนจนกว่าจะสมบูรณ์

ในกรณีดังกล่าว มีตัวอย่างในการทำงานดังนี้ ดังนี้

 1. ดูรายละเอียดของฟอร์มที่ต้องกรอกจากแดชบอร์ด
 2. เรียกใช้ API POST /applications/create เพื่อสร้างใบคำสั่งซื้อและใส่ข้อมูลเบื้องต้น
 3. เรียกใช้ API POST /applications/get-packages เพื่อดูแพคเกจที่สามารถเลือกได้
 4. เรียกใช้ API POST /applications/select-package เพื่อเลือกแพคเกจที่ต้องการ
 5. เรียกใช้ API POST /applications/update เพื่อใส่ข้อมูลที่เหลือให้สมบูรณ์
 6. เรียกใช้ API POST /applications/confirm เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

1. ดูรายละเอียดของฟอร์ม

ท่านสามารถดู product_id รายละเอียดฟอร์มที่ต้องกรอกได้จากหน้า Product ในแดชบอร์ด โดยสามารถดูโครงสร้างข้อมูลของฟอร์มได้จากหัวข้อ Form Schema และดูตัวอย่างข้อมูลทดสอบได้จากหัวข้อ Sample Form Data

2. สร้างใบคำสั่งซื้อ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"product_id":"prod_ta","basic_data":{"countries":["GERMANY","JAPAN"],"policy_date":"2018-12-08","expiry_date":"2018-12-15","policy_unit":"D"}}' \
 https://api.acrosure.com/applications/create;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>' })
const response = await client.application.create({
 product_id: 'prod_ta',
 basic_data: {
  countries: ['GERMANY', 'JAPAN'],
  policy_date: '2018-12-08',
  expiry_date: '2018-12-15',
  policy_unit: 'D'
 }
})
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.form.ApplicationCreateForm;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  ObjectNode basicData = mapper.createObjectNode();

  ArrayNode countries = basicData.putArray("countries");
  countries.add("GERMANY");
  countries.add("JAPAN");

  basicData.put("policy_date", "2018-12-08");
  basicData.put("expiry_date", "2018-12-15");
  basicData.put("policy_unit", "D");

  ApplicationCreateForm createForm = new ApplicationCreateForm();
  createForm.setBasicData(basicData);

  try {
   Application application = client.application().create(createForm);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
created_application = acrosure_client.application.create(
 productId = 'prod_ta', # required
 basic_data = {},
 package_options = {},
 additional_data = {},
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments = []
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject createdApplication = await AcrosureClient.Application.Create(@"{
 productId: 'prod_ta', // required
 basic_data: {},
 package_options: {},
 additional_data: {},
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments: []
}")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.create(
 productId: "prod_ta",
 basicData: [
  "countries": ["GERMANY", "JAPAN"],
  "policy_date": "2018-12-08",
  "expiry_date": "2018-12-15",
  "policy_unit": "D",
 ]
) { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$createdApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->create([
 "product_id" => "prod_ta", // required
 "basic_data" => json_decode('{}'),
 "package_options" => json_decode('{}'),
 "additional_data" => json_decode('{}'),
 "package_code" => "PACKAGE_SAMPLE_01",
 "attachments": => []
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  "status": "READY",
  ...
 }
}

สร้างฟอร์มสั่งซื้อพร้อมกรอกข้อมูลบางส่วน POST /applications/create

3. ดูแพคเกจที่สามารถซื้อได้

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/get-packages;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>' })
const response = await client.application.getPackages('appl_SAMPLE01')
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Package;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Package[] packages = client.application().getPackages(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
packages = acrosure_client.application.get_packages(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject packages = await AcrosureClient.Application.GetPackages(
 "appl_SAMPLE01"
)
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.getPackages(id: "appl_SAMPLE01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$packages = $acrosureClient->getApplicationManager()->getPackages("appl_SAMPLE01");

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_01",
   ...
  }, {
   "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_02",
   ...
  }
 ]
}

ดูรายการแพคเกจที่สามารถซื้อได้ POST /applications/get-packages

4. เลือกแพคเกจ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01","package_code":"PACKAGE_SAMPLE_01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/select-package;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>' })
const response = await client.application.selectPackage({
 application_id: 'appl_SAMPLE01',
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01'
})
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Package;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Package[] packages = client.application().getPackages(application);
   client.application().selectPackage(application, packages[0]);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
updated_application = acrosure_client.application.select_package(
 application_id = 'appl_SAMPLE01',
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject updatedApplication = await AcrosureClient.Application.selectPackage({
 application_id: "appl_SAMPLE01",
 package_code: "PACKAGE_SAMPLE_01"
});
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.selectPackage(id: "appl_SAMPLE01", packageCode: "PACKAGE_SAMPLE_01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$updatedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->selectPackage([
 "application_id" => "appl_SAMPLE01",
 "package_code" => "PACKAGE_SAMPLE_01"
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  ...
 }
}

เลือกแพคเกจสำหรับใบคำสั่งซื้อผ่าน POST /applications/select-package

5. ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01",,"basic_data":{"countries":["GERMANY","JAPAN"],"policy_date":"2018-12-08","expiry_date":"2018-12-15","policy_unit":"D"},"package_options":null,"additional_data":{"customer_title":"MR.","customer_first_name":"MANA","customer_last_name":"MUNGMARN","company_name":"-","card_type":"I","id_card":"1489900087857","email":"developer@example.com","phone":"","insurer_list":[{"title":"MR.","first_name":"MANA","last_name":"MUNGMARN","card_type":"I","id_card":"1489900087857","birthdate":"1988-10-14","email":"developer@example.com","phone":"0812345678","nominee":"","relationship":"","address":{"address_no":"1","moo":"2","village":"VILLAGE","alley":"","lane":"LAD PRAO 4","street":"LAD PRAO","minor_district":"","subdistrict":"Chomphon","district":"Chatuchak","province":"Bangkok","postal_code":"10900"}},{"title":"MR.","first_name":"MANEE","last_name":"MUNGMARN","card_type":"I","id_card":"1682086540364","birthdate":"1988-12-31","email":"developer@example.com","phone":"0812345678","nominee":"MR. MANOCH MUNGMARN","relationship":"Brother/Sister","address":{"address_no":"1","moo":"2","village":"VILLAGE","alley":"","lane":"LAD PRAO 4","street":"LAD PRAO","minor_district":"","subdistrict":"Chomphon","district":"Chatuchak","province":"Bangkok","postal_code":"10900"}}]}}' \
 https://api.acrosure.com/applications/update;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.update({
 application_id: "appl_SAMPLE01",
 basic_data: {
  countries: [
   "GERMANY",
   "JAPAN"
  ],
  policy_date: "2018-12-08",
  expiry_date: "2018-12-15",
  policy_unit: "D"
 },
 package_options: null,
 additional_data: {
  ...
 }
});
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.form.ApplicationCreateForm;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  ObjectNode basicData = mapper.createObjectNode();

  ArrayNode countries = basicData.putArray("countries");
  countries.add("GERMANY");
  countries.add("JAPAN");

  basicData.put("policy_date", "2018-12-08");
  basicData.put("expiry_date", "2018-12-15");
  basicData.put("policy_unit", "D");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   application.setBasicData(basicData);
   client.application().update(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
updatedApplication = acrosure_client.application.update(
 application_id = 'appl_SAMPLE01', # required
 basic_data = {},
 package_options = {},
 additional_data = {},
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments = []
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject updatedApplication = await AcrosureClient.Application.Update(@"{
 application_id: 'appl_SAMPLE01', // required
 basic_data: {},
 package_options: {},
 additional_data: {},
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments: []
}")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.update(
 id: "appl_SAMPLE01",
 basicData: [
  "countries": ["GERMANY", "JAPAN"],
  "policy_date": "2018-12-08",
  "expiry_date": "2018-12-15",
  "policy_unit": "D",
 ],
 additionalData, ...
) { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$updatedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->update([
 "application_id" => "appl_SAMPLE01", // required
 "basic_data": json_decode('{}'),
 "package_options": json_decode('{}'),
 "additional_data": json_decode('{}'),
 "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_01",
 "attachments": []
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  ...
 }
}

อัพเดทใบคำสั่งซื้อจนข้อมูลสมบูรณ์ POST /applications/update

6. ยืนยันการสั่งซื้อ

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_SECRET_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/confirm;
import AcrosureClient from '@acrosure/js-sdk'

const client = new AcrosureClient({ token: '<YOUR_SECRET_TOKEN>' })
const response = await client.application.confirm('appl_SAMPLE01')
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Policy;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_SECRET_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Policy[] policies = client.application().confirm(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_SECRET_TOKEN>')
confirmed_application = acrosure_client.application.confirm(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_SECRET_TOKEN>")
JObject confirmedApplication = await AcrosureClient.Application.Confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);
// Not supported for Client-side
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_SECRET_TOKEN>" ]);
$confirmedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "plcy_SAMPLE01",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  },
  {
   "id": "plcy_SAMPLE02",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  }
 ]
}

ยืนยันการสั่งซื้อ เช่นเดียวกับการสั่งซื้อด้วยวิธีการอื่นๆ POST /applications/confirm

Applications API reference

Application คือใบคำสั่งซื้อกรมธรรม์ ซึ่งทางผู้ใช้งาน Acrosure สามารถจัดการกับข้อมูลภายในแบบฟอร์มการซื้อประกันได้อย่างอิสระ ก่อนที่จะขอออกกรมธรรม์กับทางบริษัทประกันภัย

ใบคำสั่งซื้อของประกันแต่ละประเภทจะมีโครงสร้างข้อมูลในแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน คือฟิลด์ basic_data, package_options และ additional_data ซึ่งสามารถดูโครงสร้างข้อมูลแบบฟอร์มเหล่านี้ได้โดยขั้นตอนดังนี้

โครงสร้างข้อมูล Application

ตัวอย่างข้อมูล

{
 "id": "appl_SAMPLE01",
 "form_data": {
  "email": "developer@example.com",
  "phone": "086161236",
  "id_card": "1489900087857",
  "card_type": "I",
  "countries": [
   "GERMANY",
   "JAPAN"
  ],
  "expiry_date": "2018-11-21T00:00:00Z",
  "policy_date": "2018-11-14T00:00:00Z",
  "policy_unit": "D",
  "company_name": "-",
  "insurer_list": [
   {
    "email": "developer@example.com",
    "phone": "0812345678",
    "title": "MR.",
    "address": {
     "moo": "2",
     "lane": "LAD PRAO 4",
     "alley": "",
     "street": "LAD PRAO",
     "village": "VILLAGE",
     "district": "Chatuchak",
     "province": "Bangkok",
     "address_no": "1",
     "postal_code": "10900",
     "subdistrict": "Chomphon",
     "minor_district": ""
    },
    "id_card": "1111111111119",
    "nominee": "",
    "birthdate": "1988-10-14T00:00:00Z",
    "card_type": "I",
    "last_name": "MUNGMARN",
    "first_name": "MANA",
    "relationship": ""
   },
   {
    "email": "developer@example.com",
    "phone": "0812345678",
    "title": "MR.",
    "address": {
     "moo": "2",
     "lane": "LAD PRAO 4",
     "alley": "",
     "street": "LAD PRAO",
     "village": "VILLAGE",
     "district": "Chatuchak",
     "province": "Bangkok",
     "address_no": "1",
     "postal_code": "10900",
     "subdistrict": "Chomphon",
     "minor_district": ""
    },
    "id_card": "1111111111119",
    "nominee": "MR. MANOCH MUNGMARN",
    "birthdate": "1988-12-31T00:00:00Z",
    "card_type": "I",
    "last_name": "MUNGMARN",
    "first_name": "MANEE",
    "relationship": "Brother/Sister"
   }
  ],
  "customer_title": "MR.",
  "start_province": "",
  "customer_last_name": "MUNGMARN",
  "customer_first_name": "MANA",
  "destination_provinces": null
 },
 "status": "EXPIRED",
 "paid": false,
 "amount": 1351,
 "amount_with_tax": 1452,
 "source": "PARTNER",
 "ref1": "",
 "ref2": "",
 "ref3": "",
 "insurer_package_code": "ITA0402",
 "insurer_package_name": "",
 "insurer_application_no": "",
 "package_data": null,
 "language": "EN",
 "application_no": "AP00010000001",
 "step": 0,
 "created_at": "2018-09-14T20:53:59.547879Z",
 "updated_at": "2018-09-23T15:57:11.5342Z",
 "expired_at": "2018-09-21T20:53:59.530746Z",
 "product_id": "prod_ta",
 "user_id": "user_SAMPLE",
 "team_id": "team_SAMPLE",
 "group_policy_id": "",
 "product_code": "",
 "product_name": "International Travel Insurance",
 "policy_ids": null,
 "created_by": "Sample Partner"
}

ข้อมูลภายในใบคำสั่งซื้อที่ได้คืนมาจากการเรียก API ต่างๆ โดยบางฟิลด์เป็นฟิลด์ที่ทาง Acrosure คำนวณมาให้ ไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง (เช่น ค่าเบี้ยประกัน หรือข้อความ error)

Name Meaning
id รหัสของใบคำสั่งซื้อที่ใช้อ้างอิงในที่ต่างๆ
application_no หมายเลขของใบคำสั่งซื้อ อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าย
basic_data ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการค้นหาแพคเกจ (ดูเพิ่มที่ Acrosure Dashboard)
package_options ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการค้นหาแพคเกจ (ดูเพิ่มที่ Acrosure Dashboard)
additional_data ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการออกกรมธรรม์ (ดูเพิ่มที่ Acrosure Dashboard)
package_code รหัสแพคเกจที่เลือกซื้อ
ref1 ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 1
ref2 ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 2
ref3 ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 3
status สถานะของใบคำสั่งซื้อ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Application Status
paid ค่าที่บ่งบอกสถานะการชำระเงินของใบคำสั่งซื้อ
net_premium ค่าเบี้ยประกันเบื้องต้น
gross_premium ค่าเบี้ยประกันสุทธิ
vat ค่า VAT
duty ค่าภาษีอากร
step หมายเลข step ที่ใบคำสั่งซื้อนั้นกำลังดำเนินการอยู่ (ใช้ภายใน Acosure Form)
product_id รหัสชนิดของ Product
user_id รหัสของผู้ใช้ที่สร้างใบคำสั่งซื้อนี้ (ถ้าใช้ API Token ของ Team จะไม่มีฟิลด์นี้)
team_id รหัสของทีมที่สร้างใบคำสั่งซื้อนี้ (ทีมของคุณนั่นเอง! 🎉)
policy_ids รายการรหัสของกรมธรรม์
error_fields รายการที่บอกว่าฟิลด์ในแบบฟอร์มฟิลด์ไหนยังไม่ถูกต้อง
error_message ข้อความที่แจ้งความไม่ถูกต้องต่างๆ เช่น มีฟิลด์ไม่ครบ ยังไม่เลือกแพคเกจ เป็นต้น
created_at เวลาที่สร้างใบคำสั่งซื้อนี้
updated_at เวลาที่อัพเดทใบคำสั่งซื้อล่าสุด
expired_at เวลาที่ใบคำสั่งซื้อนี้จะหมดอายุ

Status ของ Application

Name Meaning
INITIAL ข้อมูลเบื้องต้น (basic_data) ยังไม่ครบ
PACKAGE_REQUIRED ข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่มี package_code หรือ มี package_code แล้ว แต่ข้อมูลใบคำสั่งซื้อที่มีไม่สามารถเลือกแพคเกจนั้นได้อีก
DATA_REQUIRED ข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องและเลือกแพคเกจแล้ว แต่ข้อมูลสำหรับการออกกรมธรรม์ยังไม่ถูกต้อง
READY ข้อมูลครบถ้วน และเลือกแพคเกจแล้ว พร้อมสำหรับการร้องขอกรมธรรม์
CONFIRMING กำลังยืนยันใบคำสั่งซื้อ
ONLINE_PAYMENT_PENDING รอการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
POLICY_PENDING กำลังรอกรมธรรม์ดาวน์โหลด
CANCELLED ใบคำสั่งซื้อถูกยกเลิก
COMPLETED ใบคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
SUBMITTED กำลังรอทางบริษัทประกันภัยยืนยันและออกกรมธรรม์ให้
TENTATIVELY_ACCEPTED เกิดปัญหาจากทางบริษัทประกันภัย แต่ Acrosure ถือว่าใบคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว และจะดำเนินการต่อให้
EXPIRED ใบคำสั่งซื้อหมดอายุ

/applications/get

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/get;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.get("appl_SAMPLE01");
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
application = acrosure_client.application.get('appl_SAMPLE01')
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject application = AcrosureClient.Application.Get("appl_SAMPLE01")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.get(id: "appl_SAMPLE01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$application = $acrosureClient->getApplicationManager()->get("appl_SAMPLE01");

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  ...
 }
}

เรียกดูข้อมูลใบคำขอสั่งซื้อ

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/get

Request Body

Name Required Description
application_id Yes รหัสของใบคำสั่งซื้อ

/applications/list

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"product_id":"prod_ta"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/list;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.list({
 product_id: "prod_ta"
});
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.form.ApplicationQuery;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.ApplicationList;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ApplicationQuery searchParams = new ApplicationQuery();

  try {
   ApplicationList applicationList = client.application().list(searchParams);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
applications = acrosure_client.application.list(searchParams)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject applications = await AcrosureClient.Application.List();
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.list() { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$applications = $acrosureClient->getApplicationManager()->getList(searchParams);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "appl_SAMPLE01",
   "product_id": "prod_ta",
   ...
  }, {
   "id": "appl_SAMPLE02",
   "product_id": "prod_ta",
   ...
  }
 ]
}

เรียกดูรายการใบคำขอสั่งซื้อ โดยสามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/list

Request Body

Name Required Description Possible Values
product_id No ชนิดของ Product
offset No ตำแหน่งในลำดับของใบคำสั่งซื้อที่ต้องการเริ่มดู
limit No จำนวนสูงสุดของข้อมูลในรายการ
order_by No วิธีการจัดเรียงรายการ created_at, updated_at
status No สถานะของใบคำสั่งซื้อ ดูเพิ่มเติมที่ Application Status
query No Keywords ต่างๆที่ต้องการค้นหา (โดยเป็น string อะไรก็ได้)
partial_match No ค่าที่ระบุว่าจะค้นหา query โดย exact หรือไม่ true, false

/applications/create

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"product_id":"prod_ta","basic_data":{"countries":["GERMANY","JAPAN"],"policy_date":"2018-12-08","expiry_date":"2018-12-15","policy_unit":"D"}}' \
 https://api.acrosure.com/applications/create;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.create({
 product_id: "prod_ta",
 basic_data: {
  countries: [
    "GERMANY",
    "JAPAN"
  ],
  policy_date: "2018-12-08",
  expiry_date: "2018-12-15",
  policy_unit: "D"
 },
});
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.form.ApplicationCreateForm;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  ObjectNode basicData = mapper.createObjectNode();

  ArrayNode countries = basicData.putArray("countries");
  countries.add("GERMANY");
  countries.add("JAPAN");

  basicData.put("policy_date", "2018-12-08");
  basicData.put("expiry_date", "2018-12-15");
  basicData.put("policy_unit", "D");

  ApplicationCreateForm createForm = new ApplicationCreateForm();
  createForm.setBasicData(basicData);

  try {
   Application application = client.application().create(createForm);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
created_application = acrosure_client.application.create(
 productId = 'prod_ta', # required
 basic_data = {},
 package_options = {},
 additional_data = {},
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments = []
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject createdApplication = await AcrosureClient.Application.Create(@"{
 productId: 'prod_ta', // required
 basic_data: {},
 package_options: {},
 additional_data: {},
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments: []
}")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.create(
 productId: "prod_ta",
 basicData: [
  "countries": ["GERMANY", "JAPAN"],
  "policy_date": "2018-12-08",
  "expiry_date": "2018-12-15",
  "policy_unit": "D",
 ]
) { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$createdApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->create([
 "product_id" => "prod_ta", // required
 "basic_data" => json_decode('{}'),
 "package_options" => json_decode('{}'),
 "additional_data" => json_decode('{}'),
 "package_code" => "PACKAGE_SAMPLE_01",
 "attachments": => []
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  ...
 }
}

สร้างใบคำสั่งซื้อ โดยสามารถสร้างแบบข้อมูลไม่ครบไว้ก่อน แล้วนำไป update ในคราวหลังได้

โดยโครงสร้างข้อมูล basic_data, package_options, additional_data สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Dashboard ภายใน Product นั้นๆ

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/create

Request Body

Name Required Description
product_id Yes ชนิดของ Product
basic_data No ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการค้นหาแพคเกจ
package_options No ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการค้นหาแพคเกจ (ถ้ามี)
additional_data No ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการออกกรมธรรม์
package_code No รหัสแพคเกจที่ต้องการเลือกซื้อ
ref1 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 1
ref2 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 2
ref3 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 3

/applications/update

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01",,"basic_data":{"countries":["GERMANY","JAPAN"],"policy_date":"2018-12-08","expiry_date":"2018-12-15","policy_unit":"D"},"package_options":null,"additional_data":{"customer_title":"MR.","customer_first_name":"MANA","customer_last_name":"MUNGMARN","company_name":"-","card_type":"I","id_card":"1489900087857","email":"developer@example.com","phone":"","insurer_list":[{"title":"MR.","first_name":"MANA","last_name":"MUNGMARN","card_type":"I","id_card":"1489900087857","birthdate":"1988-10-14","email":"developer@example.com","phone":"0812345678","nominee":"","relationship":"","address":{"address_no":"1","moo":"2","village":"VILLAGE","alley":"","lane":"LAD PRAO 4","street":"LAD PRAO","minor_district":"","subdistrict":"Chomphon","district":"Chatuchak","province":"Bangkok","postal_code":"10900"}},{"title":"MR.","first_name":"MANEE","last_name":"MUNGMARN","card_type":"I","id_card":"1682086540364","birthdate":"1988-12-31","email":"developer@example.com","phone":"0812345678","nominee":"MR. MANOCH MUNGMARN","relationship":"Brother/Sister","address":{"address_no":"1","moo":"2","village":"VILLAGE","alley":"","lane":"LAD PRAO 4","street":"LAD PRAO","minor_district":"","subdistrict":"Chomphon","district":"Chatuchak","province":"Bangkok","postal_code":"10900"}}]}}' \
 https://api.acrosure.com/applications/update;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.update({
 application_id: 'appl_SAMPLE01',
 basic_data: {
  countries: [
   "GERMANY",
   "JAPAN"
  ],
  policy_date: "2018-12-08",
  expiry_date: "2018-12-15",
  policy_unit: "D"
 },
 package_options: null,
 additional_data: {
  ...
 }
});
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.form.ApplicationCreateForm;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  ObjectNode basicData = mapper.createObjectNode();

  ArrayNode countries = basicData.putArray("countries");
  countries.add("GERMANY");
  countries.add("JAPAN");

  basicData.put("policy_date", "2018-12-08");
  basicData.put("expiry_date", "2018-12-15");
  basicData.put("policy_unit", "D");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   application.setBasicData(basicData);
   client.application().update(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
updatedApplication = acrosure_client.application.update(
 application_id = 'appl_SAMPLE01', # required
 basic_data = {},
 package_options = {},
 additional_data = {},
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments = []
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject updatedApplication = await AcrosureClient.Application.Update(@"{
 application_id: 'appl_SAMPLE01', // required
 basic_data: {},
 package_options: {},
 additional_data: {},
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01',
 attachments: []
}")
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.update(
 id: "appl_SAMPLE01",
 basicData: [
  "countries": ["GERMANY", "JAPAN"],
  "policy_date": "2018-12-08",
  "expiry_date": "2018-12-15",
  "policy_unit": "D",
 ],
 additionalData, ...
) { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$updatedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->update([
 "application_id" => "appl_SAMPLE01", // required
 "basic_data": json_decode('{}'),
 "package_options": json_decode('{}'),
 "additional_data": json_decode('{}'),
 "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_01",
 "attachments": []
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  ...
 }
}

อัพเดทใบคำสั่งซื้อ โดยสามารถอัพเดทแบบข้อมูลไม่ครบเพื่อเป็นการบันทึกไว้ก่อน แล้วนำไป update ในคราวหลังได้

โดยโครงสร้างข้อมูล basic_data, package_options, additional_data สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Dashboard ภายใน Product นั้นๆ

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/update

Request Body

Name Required Description
basic_data No ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการค้นหาแพคเกจ
package_options No ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการค้นหาแพคเกจ (ถ้ามี)
additional_data No ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการออกกรมธรรม์
ref1 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 1
ref2 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 2
ref3 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 3

/applications/get-packages

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/get-packages;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.getPackages('appl_SAMPLE01');
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Package;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Package[] packages = client.application().getPackages(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
packages = acrosure_client.application.get_packages(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject packages = await AcrosureClient.Application.GetPackages(
 "appl_SAMPLE01"
)
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.getPackages(id: "appl_SAMPLE01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$packages = $acrosureClient->getApplicationManager()->getPackages("appl_SAMPLE01");

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_01",
   ...
  }, {
   "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_02",
   ...
  }
 ]
}

เรียกดูแพคเกจทั้งหมดที่ใบคำสั่งซื้อนั้นสามารถซื้อได้

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/get-packages

Request Body

Name Required Description
application_id Yes หมายเลขใบคำสั่งซื้อ

/applications/get-package

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/get-package;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.getPackage('appl_SAMPLE01');
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Package;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Package aPackage = client.application().getPackage(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
current_package = acrosure_client.application.get_package(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject currentPackage = await AcrosureClient.Application.GetPackage(
 "appl_SAMPLE01"
);
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.getPackage(id: "appl_SAMPLE01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$currentPackage = $acrosureClient->getApplicationManager()->getPackage(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_01",
  ...
 }
}

ดูแพคเกจที่ใบคำสั่งซื้อนั้นเลือกอยู่

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/get-package

Request Body

Name Required Description
application_id Yes หมายเลขใบคำสั่งซื้อ

/applications/select-package

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01","package_code":"PACKAGE_SAMPLE_01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/select-package;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.selectPackage({
 application_id: 'appl_SAMPLE01',
 package_code: 'PACKAGE_SAMPLE_01'
});
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Package;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Package[] packages = client.application().getPackages(application);
   client.application().selectPackage(application, packages[0]);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
updated_application = acrosure_client.application.select_package(
 application_id = 'appl_SAMPLE01',
 package_code = 'PACKAGE_SAMPLE_01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject updatedApplication = await AcrosureClient.Application.selectPackage({
 application_id: "appl_SAMPLE01",
 package_code: "PACKAGE_SAMPLE_01"
});
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.selectPackage(id: "appl_SAMPLE01", packageCode: "PACKAGE_SAMPLE_01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$updatedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->selectPackage([
 "application_id" => "appl_SAMPLE01",
 "package_code" => "PACKAGE_SAMPLE_01"
]);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  "package_code": "PACKAGE_SAMPLE_01"
  ...
 }
}

เลือกแพคเกจสำหรับใบคำสั่งซื้อ

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/select-package

Request Body

Name Required Description
application_id Yes หมายเลขใบคำสั่งซื้อ
package_code Yes หมายเลขแพคเกจ

/applications/submit

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/submit;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
const response = await client.application.submit('appl_SAMPLE01');
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   client.application().submit(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
submitted_application = acrosure_client.application.submit(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
JObject submittedApplication = await AcrosureClient.Application.Submit(
 "appl_SAMPLE01"
);
let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
client.application.submit(id: "appl_SAMPLE01") { response in
 // ...
}
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
$submittedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->submit(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "id": "appl_SAMPLE01",
  "status": "SUBMITTED",
  ...
 }
}

ส่งคำขอไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อขอคำยืนยันการสั่งซื้อและให้ทางบริษัทออกกรมธรรม์

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/submit

Request Body

Name Required Description
application_id Yes หมายเลขใบคำสั่งซื้อ

/applications/confirm

curl -X POST \
 --header "Authorization: Bearer <YOUR_SECRET_TOKEN>" \
 --header "Content-Type: application/json" \
 -d '{"application_id":"appl_SAMPLE01"}' \
 https://api.acrosure.com/applications/confirm;
import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";

const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_SECRET_TOKEN>" });
const response = await client.application.confirm('appl_SAMPLE01');
import com.acrosure.Acrosure;
import com.acrosure.resource.Application;
import com.acrosure.resource.Policy;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_SECRET_TOKEN>");

  try {
   Application application = client.application().get("appl_SAMPLE01");
   Policy[] policies = client.application().confirm(application);
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (AcrosureException e) {
   System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_SECRET_TOKEN>')
confirmed_application = acrosure_client.application.confirm(
 'appl_SAMPLE01'
)
AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_SECRET_TOKEN>")
JObject confirmedApplication = await AcrosureClient.Application.Confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);
// Not supported for Client-side
$acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_SECRET_TOKEN>" ]);
$confirmedApplication = $acrosureClient->getApplicationManager()->confirm(
 "appl_SAMPLE01"
);

ตัวอย่าง Response Body

{
 "status": "ok",
 "data": [
  {
   "id": "plcy_SAMPLE01",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  },
  {
   "id": "plcy_SAMPLE02",
   "application_id": "appl_SAMPLE01",
   ...
  }
 ]
}

ยืนยันการสั่งซื้อ โดยจะได้กรมธรรม์ออกมา

HTTP Request

POST https://api.acrosure.com/applications/confirm

Request Body

Name Required Description
application_id Yes หมายเลขใบคำสั่งซื้อ

Products API reference

Product คือประกันภัย โดยประกันภัยแต่ละประเภทจะต้องการข้อมูลสำหรับออกกรมธรรม์ที่แตกต่างกัน ดูเพิ่มเติมได้ที่ Acrosure Dashboard

โครงสร้างข้อมูล Product

ตัวอย่างข้อมูล

{
 "id": "prod_ta",
 "name": "International Travel Insurance",
 "type": "ta_international",
 "insurer_product_code": "ta_international",
 "form_items": [
  {
   "key": "countries",
   "type": "ARRAY",
   "label": "ประเทศที่ต้องการไป",
   "required": true
  },
  ...
 ],
 "sample_form_data": {
  "countries": [
    "GERMANY",
    "JAPAN"
  ],
  ...
 },
 "language": "EN",
 "complete_process": "CONFIRM",
 "is_form_available": true,
}

ข้อมูลภายใน Product ที่ได้คืนมาจากการเรียก API ต่างๆ

Name Meaning
id รหัสของ Product ที่ใช้อ้างอิงในที่ต่างๆ
name ชื่อของประกันภัย
type ประเภทของประกันภัย
insurer_product_code รหัสอ้างอิงของประกันภัยนี้กับบริษัทประกันภัย
form_items โครงสร้างข้อมูลของฟอร์มสำหรับ Application (ดูเพิ่มที่ Acrosure Dashboard)
sample_form_data ตัวอย่างฟอร์มที่ถูกต้องของประกันภัยนั้นๆ
language ภาษาของประกันภัยนั้น
complete_process วิธีการยืนยันออกกรมธรรม์ของประกันภัยนั้นๆ
 • ถ้าเป็น SUBMIT: ต้องใช้ /applications/submit ในการยืนยันคำสั่งซื้อ และต้องรอทางบริษัทประกันภัยยืนยันอีกครั้ง
 • ถ้าเป็น CONFIRM: ต้องใช้ /applications/confirm ในการยืนยันคำสั่งซื้อ และจะได้รับกรมธรรม์ออนไลน์ทันที
 • is_form_available ค่าที่บ่งบอกว่ามีฟอร์มสำเร็จรูปให้ใช้หรือไม่

  โครงสร้างของ Form item

  Form item คือข้อมูลที่อยู่ภายใน form_items ของ Product ซึ่งจะมีรายละเอียดของฟิลด์แบบฟอร์มภายใน Application อยู่

  Name Meaning
  key ชื่อฟิลด์ที่ต้องใช้ส่งไปใน Request Body
  type ประเภทข้อมูลภายในฟิลด์
  label คำอธิบายของฟิลด์
  required ค่าที่บอกว่าฟิลด์นี้จำเป็นต้องกรอกหรือไม่
  handler ค่าที่สามารถนำไปอ้างอิงใช้ในการเรียก API /data/get เพื่อดูค่าที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้
  values ค่าที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้ (ถ้ามีกำหนด)
  fields ฟิลด์ภายใน (ถ้ามี)

  /products/get

  curl -X POST \
   --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
   --header "Content-Type: application/json" \
   -d '{"product_id":"prod_ta"}' \
   https://api.acrosure.com/products/get;
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
  const response = await client.product.get('prod_ta');
  
  import com.acrosure.Acrosure;
  import com.acrosure.resource.Product;
  
  public class Main {
   public static void main(String[] args) {
    Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");
  
    try {
     Product product = client.product().get("prod_ta");
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    } catch (AcrosureException e) {
     System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
  product = acrosure_client.product.get('prod_ta')
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  JObject product = await AcrosureClient.Product.Get("prod_ta");
  
  let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  client.product.get(id: "prod_ta") { response in
   // ...
  }
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
  $product = $acrosureClient->getProductManager()->get("prod_ta");
  

  ตัวอย่าง Response Body

  {
   "status": "ok",
   "data": {
    "id": "prod_ta",
    ...
   }
  }
  

  เรียกดูข้อมูลประกันภัย และแบบฟอร์มของประกันภัยนั้นๆ

  HTTP Request

  POST https://api.acrosure.com/products/get

  Request Body

  Name Required Description
  product_id Yes รหัสประกันภัย

  /products/list

  curl -X POST \
   --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
   --header "Content-Type: application/json" \
   -d '' \
   https://api.acrosure.com/products/list;
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
  const response = await client.product.list();
  
  import com.acrosure.Acrosure;
  import com.acrosure.resource.Product;
  
  public class Main {
   public static void main(String[] args) {
    Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");
  
    try {
     Product[] products = client.product().list();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    } catch (AcrosureException e) {
     System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
  products = acrosure_client.product.list()
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  JObject products = await AcrosureClient.Product.List();
  
  let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  client.product.list() { response in
   // ...
  }
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
  $products = $acrosureClient->getProductManager()->getList();
  

  ตัวอย่าง Response Body

  {
   "status": "ok",
   "data": [
    {
     "id": "prod_ta",
     ...
    }, {
     "id": "prod_motor",
     ...
    }
   ]
  }
  

  เรียกดูรายการประกันภัย ที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้

  HTTP Request

  POST https://api.acrosure.com/products/list

  Request Body

  None

  Policies API reference

  Policy คือกรมธรรม์ที่ได้ร้องขอไปทางบริษัทประกันภัย

  โครงสร้างข้อมูล Policy

  ตัวอย่างข้อมูล

  {
    "id": "plcy_SAMPLE01",
    "effective_date": "2018-09-14T00:00:00Z",
    "expiry_date": "2018-09-28T00:00:00Z",
    "insurer_policy_code": "10001-101-100000001",
    "insurer_policy_url": "SAMPLE_INSURER_POLICY_URL",
    "policy_url": "SAMPLE_POLICY_URL",
    "amount": 1120.23,
    "amount_with_tax": 1204,
    "status": "COMPLETED",
    "insurer_id": "Q100000000000001",
    "first_name": "MANA",
    "last_name": "MUNGMUN",
    "email": "user@domain.com",
    "telephone": "0810000001",
    "download_at": "2018-09-14T11:39:34.445916Z",
    "created_at": "2018-09-14T11:38:33.600693Z",
    "confirmed_at": null,
    "application_id": "appl_SAMPLE01",
    "team_id": "team_sample",
    "user_id": "user_sample_partner",
    "product_id": "prod_ta",
    "form_data": {
      ...
    },
    "source": "PARTNER",
    "team_name": "Sample Team",
    "signed_policy_url": "https://storage.googleapis.com/acrosure-policy/sandbox/SAMPLE_SIGNED_URL",
    "application_no": "AP00010000001"
  }
  

  ข้อมูลภายใน Policy ที่ได้คืนมาจากการเรียก API ต่างๆ

  Name Meaning
  id รหัสของ Policy ที่ใช้อ้างอิงในที่ต่างๆ
  effective_date วันที่เอาประกัน
  expiry_date วันที่สิ้นสุดการเอาประกัน
  insurer_policy_code รหัสอ้างอิงกับทางบริษัทประกันภัย
  insurer_policy_url URL ไฟล์กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย
  policy_url URL ไฟล์กรมธรรม์ที่ Acrosure เก็บไว้ (ไม่สามารถเรียกดู URL นี้ตรงๆได้ ต้องผ่านการ Sign ก่อน ซึ่งจะอยู่ในฟิลด์ signed_policy_url)
  signed_policy_url URL ไฟล์กรมธรรม์ที่สามารถดูได้
  net_premium ค่าเบี้ยประกันเบื้องต้น
  gross_premium ค่าเบี้ยประกันสุทธิ
  vat ค่า VAT
  duty ค่าภาษีอากร
  status สถานะของไฟล์กรมธรรม์ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Policy Status
  insurer_id รหัสอ้างอิงบริษัทประกันภัย
  first_name ชื่อจริงของผู้ซื้อ
  last_name นามสกุลของผู้ซื้อ
  email อีเมล์ของผู้ซื้อ
  telephone เบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ
  application_id รหัสใบคำสั่งซื้อ
  team_id รหัสทีม
  team_name ชื่อทีม
  user_id รหัสผู้ใช้ที่สร้าง
  product_id รหัสประกันภัย
  basic_data ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการค้นหาแพคเกจ
  package_options ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการค้นหาแพคเกจ
  additional_data ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการออกกรมธรรม์
  package_code รหัสแพคเกจที่เลือก
  downloaded_at เวลาที่ดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์
  confirmed_at เวลาที่ยืนยันการซื้อกรมธรรม์
  created_at เวลาที่สร้างกรมธรรม์นี้
  updated_at เวลาที่อัพเดทกรมธรรม์ล่าสุด
  error_message ข้อความบอก Error (ถ้ามี)

  Status ของ Policy

  Name Meaning
  COMPLETED ดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว
  INSURER_COMPLETED ส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว กำลังดาวน์โหลด
  CANCELED กรมธรรม์ถูกยกเลิก

  /policies/get

  curl -X POST \
   --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
   --header "Content-Type: application/json" \
   -d '{"product_id":"prod_ta"}' \
   https://api.acrosure.com/policies/get;
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
  const response = await client.policy.get('plcy_SAMPLE01');
  
  import com.acrosure.Acrosure;
  import com.acrosure.resource.Policy;
  
  public class Main {
   public static void main(String[] args) {
    Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");
  
    try {
     Policy policy = client.policy().get("plcy_SAMPLE01");
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    } catch (AcrosureException e) {
     System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
  policy = acrosure_client.policy.get('plcy_SAMPLE01')
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  JObject policy = await AcrosureClient.policy.Get("plcy_SAMPLE01");
  
  let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  client.policy.get(id: "plcy_SAMPLE01") { response in
   // ...
  }
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
  $policy = $acrosureClient->getPolicyManager()->get("plcy_SAMPLE01");
  

  ตัวอย่าง Response Body

  {
   "status": "ok",
   "data": {
    "id": "prod_ta",
    ...
   }
  }
  

  เรียกดูข้อมูลกรมธรรม์

  HTTP Request

  POST https://api.acrosure.com/policies/get

  Request Body

  Name Required Description
  policy_id Yes รหัสกรมธรรม์ในระบบ

  /policies/list

  curl -X POST \
   --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
   --header "Content-Type: application/json" \
   -d '{"product_id":"prod_ta"}' \
   https://api.acrosure.com/policies/list;
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
  const response = await client.policy.list({
   product_id: "prod_ta"
  });
  
  import com.acrosure.Acrosure;
  import com.acrosure.resource.PolicyList;
  import com.acrosure.form.PolicyQuery;
  
  public class Main {
   public static void main(String[] args) {
    Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");
  
    try {
     PolicyQuery searchParams = new PolicyQuery();
     PolicyList policyList = client.policy().list(searchParams);
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    } catch (AcrosureException e) {
     System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
  policies = acrosure_client.policy.list(searchParams)
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  JObject policies = await AcrosureClient.policy.List();
  
  let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  client.policy.list(query: ["product_id": "prod_ta"]) { response in
   // ...
  }
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
  $policies = $acrosureClient->getPolicyManager()->getList(searchParams);
  

  ตัวอย่าง Response Body

  {
   "status": "ok",
   "data": [
    {
     "id": "plcy_SAMPLE01",
     ...
    }, {
     "id": "plcy_SAMPLE02",
     ...
    }
   ]
  }
  

  เรียกดูรายการกรมธรรม์

  HTTP Request

  POST https://api.acrosure.com/policies/list

  Request Body

  Name Required Description Possible Values
  product_id No ชนิดของ Product
  first_name No ชื่อจริงของผู้ซื้อ
  last_name No นามสกุลของผู้ซื้อ
  email No อีเมล์ของผู้ซื้อ
  telephone No เบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ
  offset No ตำแหน่งในลำดับของกรมธรรม์ที่ต้องการเริ่มดู
  limit No จำนวนสูงสุดของข้อมูลในรายการ
  order_by No วิธีการจัดเรียงรายการ created_at, updated_at
  status No สถานะของกรมธรรม์ ดูเพิ่มเติมที่ Policy Status
  basic_data No ข้อมูลเบื้องต้นของใบคำสั่งซื้อ เป็น String
  package_options No ข้อมูลเพิ่มเติมในการค้นหาแพคเกจของใบคำสั่งซื้อ เป็น String
  additional_data No ข้อมูลสำหรับการออกกรมธรรม์ของใบคำสั่งซื้อ เป็น String
  ref1 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 1
  ref2 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 2
  ref3 No ข้อความสำหรับใช้ในการอ้างอิงอันที่ 3
  insurer_policy_code No รหัสอ้างอิงกับทางบริษัทประกันภัย
  start_created_date No วันเริ่มต้น ของช่วงวันที่สร้างกรมธรรม์
  end_created_date No วันสิ้นสุด ของช่วงวันที่สร้างกรมธรรม์
  start_effective_date No วันเริ่มต้น ของช่วงวันที่เริ่มคุ้มครอง
  end_effective_date No วันสิ้นสุด ของช่วงวันที่เริ่มคุ้มครอง
  start_expiry_date No วันเริ่มต้น ของช่วงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
  end_expiry_date No วันสิ้นสุด ของช่วงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
  query No คำสั่ง Query

  Data API reference

  ใช้ในการจัดการข้อมูลอื่นๆ เช่น ดูค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละฟิลด์ในฟอร์ม

  /data/get

  curl -X POST \
   --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
   --header "Content-Type: application/json" \
   -d '{"handler":"subdistrict","dependencies":["กรุงเทพมหานคร","วังทองหลาง"]}' \
   https://api.acrosure.com/data/get;
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
  const response = await client.data.get({
   handler: "subdistrict",
   dependencies: ["กรุงเทพมหานคร", "วังทองหลาง"]
  });
  
  import com.acrosure.Acrosure;
  import com.acrosure.form.DataGetform;
  import com.acrosure.resource.Data;
  
  public class Main {
   public static void main(String[] args) {
    Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");
  
    DataGetForm<String> form = new DataGetForm<>();
    form.setHandler("subdistrict");
    String[] dependencies = {"กรุงเทพมหานคร", "วังทองหลาง"};
    form.setDependencies(dependencies);
  
    try {
      Data[] data = client.data().get(form);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (AcrosureException e) {
      System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
      e.printStackTrace();
    }
   }
  }
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
  values = acrosure_client.data.get(
   handler = '<some_handler>'
  )
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  JObject values = await AcrosureClient.Data.Get(@"{
   handler: '<some_handler>',
   dependencies: ['<dependency_1>', '<dependency_2>']
  }");
  
  let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  client.data.get(handler: "subdistrict", dependencies:["กรุงเทพมหานคร","วังทองหลาง"]) { resp in
   // ...
  }
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
  $values = $acrosureClient->getDataManager()->get([
   "handler" => "<some_handler>"
  ]);
  

  ตัวอย่าง Response Body

  {
    "status":"ok",
    "data":[
      {
        "value":"คลองเจ้าคุณสิงห์",
        "label":"คลองเจ้าคุณสิงห์"
      },
      {
        "value":"พลับพลา",
        "label":"พลับพลา"
      },
      {
        "value":"วังทองหลาง",
        "label":"วังทองหลาง"
      },
      {
        "value":"สะพานสอง",
        "label":"สะพานสอง"
      }
    ]
  }
  

  เรียกดูค่าที่เป็นไปได้ของฟิลด์ที่ใช้ Handler นั้นๆ

  HTTP Request

  POST https://api.acrosure.com/data/get

  Request Body

  Name Required Description
  handler Yes ชื่อ Handler
  dependencies No (แต่ Yes สำหรับ Handler ที่มี Dependencies) ค่าที่ต้องการในการเป็นเงื่อนไขการดึงข้อมูล

  รายการ Handlers

  รายชื่อ handlers ต่างๆ

  Name Dependencies Description
  province None จังหวัด (ภาษาไทย)
  district
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ (ภาษาไทย)
  subdistrict
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ
 • แขวง/ตำบล (ภาษาไทย)
  postal_code
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ
 • แขวง/ตำบล
 • รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทย)
  province_en None จังหวัด (ภาษาอังกฤษ)
  district_en
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ (ภาษาอังกฤษ)
  subdistrict_en
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ
 • แขวง/ตำบล (ภาษาอังกฤษ)
  postal_code_en
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ
 • แขวง/ตำบล
 • รหัสไปรษณีย์ (ภาษาอังกฤษ)
  country None ประเทศ​ (ภาษาไทย)
  country_en None ประเทศ​ (ภาษาอังกฤษ)
  id_card_type None ประเภทของบัตร
  person_type None ประเภทบุคคล
  organization_type None ประเภทบริษัท
  customer_type None ประเภทลูกค้า
  person_title None คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)
  person_title_en None คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
  nominee_relationship None ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์​ (ภาษาไทย)
  nominee_relationship_en None ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์​ (ภาษาอังกฤษ)
  travel_policy_type None ประเภทของประกันเดินทาง
  travel_policy_unit None ประเภทการเดินทาง
  building_material None วัสดุอาคาร
  building_type None ประเภทอาคาร
  building_roof_structure None โครงสร้างหลังคาของอาคาร
  building_roof_type None ประเภทหลังคาของอาคาร
  building_second_floor_type None ประเภทชั้นสองของอาคาร
  voluntary_motor_insurance_class None ชั้นประกันรถยนต์
  voluntary_motor_insurance_type None ประเภทรถยนต์
  motor_brand
 • ประเภทรถยนต์
 • ปีค.ศ.​ (ตัวเลข)
 • ยี่ห้อรถยนต์
  motor_model
 • ประเภทรถยนต์
 • ปีค.ศ.​ (ตัวเลข)
 • ยี่ห้อรถยนต์
 • รุ่นรถยนต์
  model_spec
 • ประเภทรถยนต์
 • ปีค.ศ.​ (ตัวเลข)
 • ยี่ห้อรถยนต์
 • รุ่นรถยนต์
 • รุ่นย่อยรถยนต์
  repair_provider_type None ประเภทการซ่อมรถยนต์
  motor_gear_type None ประเภทเกียร์รถยนต์

  Team API reference

  ใช้ในการจัดการข้อมูลทีม

  โครงสร้างข้อมูล Team

  ตัวอย่างข้อมูล

  {
    "id": "team_sample",
    "company_name": "Sample Team",
    "callback_url": "https://www.example.com",
    "logo_file": {
      "title": "",
      "url": "https://storage.googleapis.com/SAMPLE_URL",
      "signed_url": "https://storage.googleapis.com/SAMPLE_SIGNED_URL"
    },
    "users": [
      {
        "id": "user_SAMPLE01",
        "email": "user01@example.com",
        "first_name_th": "Sample",
        "last_name_th": "Partner",
        "role": "partner.admin"
      }
    ]
  }
  

  ข้อมูลภายใน Team ที่ได้คืนมาจากการเรียก API ต่างๆ

  Name Meaning
  id รหัสของ Team ที่ใช้อ้างอิงในที่ต่างๆ
  company_name ชื่อทีม
  callback_url URL สำหรับการ Redirect กลับของฟอร์มสำเร็จรูป
  logo_file ไฟล์โลโก้ของทีม
  users รายชื่อสมาชิกทีม

  /teams/get-info

  curl -X POST \
   --header "Authorization: Bearer <YOUR_PUBLIC_TOKEN>" \
   --header "Content-Type: application/json" \
   https://api.acrosure.com/teams/get-info;
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" });
  const response = await client.teams.getInfo();
  
  import com.acrosure.Acrosure;
  import com.acrosure.resource.Team;
  
  public class Main {
   public static void main(String[] args) {
    Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>");
  
    try {
      Team team = client.team().getInfo();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (AcrosureException e) {
      System.out.println(e.getMessage() + ", " + e.getStatusCode());
      e.printStackTrace();
    }
   }
  }
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_PUBLIC_TOKEN>')
  team_info = acrosure_client.team.get_info()
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  JObject teamInfo = await AcrosureClient.Team.getInfo();
  
  let client = AcrosureClient(token: "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>")
  client.team.getInfo { resp in
   // ...
  }
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_PUBLIC_TOKEN>" ]);
  $teamInfo = $acrosureClient->getTeamManager()->getInfo();
  

  ตัวอย่าง Response Body

  {
    "data": {
      "id": "team_sample",
      "company_name": "Sample Team",
      "callback_url": "https://www.example.com",
      "enable_production": true,
      "is_insurer": false,
      "agent_code": "SAMPLE",
      "policy_exposed": false,
      "form_data_exposed": false,
      "logo_file": {
        "title": "",
        "url": "https://storage.googleapis.com/SAMPLE_URL",
        "signed_url": "https://storage.googleapis.com/SAMPLE_SIGNED_URL"
      },
      "users": [
        {
          "id": "user_SAMPLE01",
          "email": "user01@example.com",
          "first_name_th": "Sample",
          "last_name_th": "Partner",
          "role": "partner.admin"
        }
      ]
    },
    "status": "ok"
  }
  

  เรียกดูข้อมูลของทีมของคุณ

  HTTP Request

  POST https://api.acrosure.com/teams/get-info

  Request Body

  None

  ระบบแจ้งเตือนด้วย Webhook

  ระบบแจ้งเตือนเป็นระบบที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ โดยระบบรองรับการแจ้งเตือนด้วย Webhook API เพื่อให้นักพัฒนาของบริษัท Partner ไปทำการพัฒนาระบบต่อ

  นักพัฒนาจะต้องแจ้ง webhook URL ให้แก่ระบบ โดยเมื่อมีเหตุการณ์แจ้งเตือนเกิดขึ้น ระบบจะทำการส่ง POST Request ไปยัง webhook URL ที่นักพัฒนาได้แจ้งไว้

  โครงสร้าง Request ของ Webhook

  Request Header

  Name Meaning
  Acrosure-Signature ข้อความที่ผ่านกระบวนการแฮชด้วยฟังก์ชัน HMAC โดยใช้ Secret Token เป็นกุญแจแฮช

  ตัวอย่าง Request Body

  {
   "event_type": "RENEW_AVAILABLE",
   "policy_id": "plcy_SAMPLE01",
   "expiry_date": "2018-09-28T00:00:00Z",
   "premium": {
    "net_premium": 1000,
    "gross_premium": 4,
    "vat": 70.28,
    "duty": 1074.28
   }
  }
  

  วิธีการตรวจสอบ Signature ว่ามาจาก Acrosure จริงหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้

  echo -n '<raw_data>' | openssl dgst -sha256 -hmac "<YOUR_SECRET_TOKEN>"
  
  import AcrosureClient from "@acrosure/js-sdk";
  
  const client = new AcrosureClient({ token: "<YOUR_SECRET_TOKEN>" });
  const isSignatureValid = client.verifySignature(
   '<signature>',
   '<raw_data>'
  )
  
  Acrosure client = new Acrosure("<YOUR_SECRET_TOKEN>");
  Bool isSignatureValid = client.verifySignature("<signature>", "<raw_data>"));
  
  acrosure_client = AcrosureClient(token = '<YOUR_SECRET_TOKEN>')
  is_signature_valid = acrosure_client.verify_webhook(
   signature = '<signature>',
   data = '<raw_data>'
  )
  
  AcrosureClient AcrosureClient = new AcrosureClient("<YOUR_SECRET_TOKEN>")
  bool isSignatureValid = AcrosureClient.verifySignature(
   "<signature>",
   @"{'data':'<raw_data>'}"
  );
  
  // Not supported for Client-side
  
  $acrosureClient = new AcrosureClient([ "token" => "<YOUR_SECRET_TOKEN>" ]);
  $isSignatureValid = $acrosureClient->verifySignature(
   "<signature>",
   "<raw_data>"
  );
  

  Request Body

  Name Meaning
  event_type ประเภทของ Event
  policy_id รหัสกรมธรรม์ในระบบ
  expiry_date วันที่สิ้นสุดการรับประกัน
  premium ค่าเบี้ยประกัน(ปรากฎในกรณี Event ประเภท RENEW_AVAILABLE)

  ประเภทของ Event

  Event Meaning
  NEAR_EXPIRY_7 policy ที่ถูกกล่าวถึงใน event กำลังจะหมดอายุในอีก 7 วัน
  NEAR_EXPIRY_3 policy ที่ถูกกล่าวถึงใน event กำลังจะหมดอายุในอีก 3 วัน
  EXPIRY policy ที่ถูกกล่าวถึงใน event ได้หมดอายุแล้ว
  RENEW_AVAILABLE policy ที่ถูกกล่าวถึงใน event สามารถทำการต่ออายุได้ โดยมีรายละเอียเพิ่มเติมมากับ event

  โครงสร้างของ Premium

  Name Meaning
  net_premium เบี้ยประกันสุทธิ
  gross_premium ค่าเบี้ยประกันรวมภาษีอากร
  vat ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  duty ภาษีอากรสแตมป์